EBU DRP group

A video of the presentation by Javier Sànchez Pérez (Radio Nacional de España) at Digital Radio Summit 2012.
Presenter(s): Javier Sànchez Pérez (RNE)